Chín muồi hay chín mùi mới đúng chính tả?

Chín muồi hay chín mùi mới đúng chính tả tiếng Việt?

Cụm từ được sử dụng khá thường xuyên trong cuộc sống thường ngày, đặc biệt là trong văn nói. Nhưng trong văn viết, cụm từ này khiến không ít người bối rối khi phải phân biệt giữa “mùi” và “muồi”.

Chin muồi hay chín mùi?
Chin muồi hay chín mùi?

Nghĩa của từ “chín muồi”

“Chín muồi” là một tính từ có nghĩa đen được giải thích là trạng thái của các loại quả khi đã phát triển đầy đủ từ xanh sang chín. Lúc này, chúng đang đạt ở độ ngon nhất. Ngoài ra, “chín muồi” được hiểu theo một nghĩa phổ biến hơn. Chúng chỉ sự phát triển đầy đủ nhất, đạt đến giai đoạn hoàn hảo nhất để có thể chuyển sang một trạng thái mới.

“Chín muồi” hay “chín mùi” đúng chính tả tiếng Việt?

Trong từ điển tiếng Việt, từ “chín muồi” là từ được liệt kê và giải thích nghĩa. Còn từ “chín mùi” không có trong từ điển. Điều này chứng tỏ, “chín muồi” là từ đúng chính tả và từ “chín mùi” là cách viết sai.

Việc sai chính tả trong tiếng Việt diễn ra khá phổ biến. Nguyên nhân chính của sự nhầm lẫn và sai chính tả là các phát âm sai ở những cặp cụm từ gần giống nhau từ đó tạo thành một thói quen khó sửa.

Một số ví dụ dùng từ chín muồi

  • Thời cơ đã chín muồi, chúng ta phải hành động ngay!
  • Quả sầu riêng này đã đạt đến độ chín muồi, có thể thu hoạch được.
  • Quả chuối chín muồi tỏa ra một mùi rất thơm!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *