MFG và EXP Date là gì? Ý nghĩa của MFG & EXP Date trên bao bì

MFG và EXP Date là viết tắt của từ gì và có ý nghĩa như thế nào khi được in trên bao bì, nhãn mác sản phẩm?

Trên thực tế thì đây là ngày có thể giúp bạn quyết định xem bạn muốn mua sản phẩm đó hay sản phẩm khác.

MFG Date là gì?

MFG là viết tắt của từ tiếng anh Manufacturing – dịch sang tiếng Việt có nghĩa là Sản xuất. Theo đó, MFG Date có nghĩa là Ngày sản xuất.

MFG Date có ý nghĩa như thế nào?

MFG Date hay Ngày sản xuất được in trên bao bì, nhãn mác về cơ bản đề cập đến ngày mà sản phẩm bạn đang tiêu thụ được sản xuất và đóng gói.

EXP Date là gì?

EXP là viết tắt của từ Expiration – có nghĩa là Hết hạn trong tiếng Việt. Theo đó, EXP Date mang ý nghĩa là Ngày hết hạn.

Ngày hết hạn (exp) in trên nhãn là ngày cuối cùng mà sản phẩm nên được sử dụng. Với việc bảo quản đúng cách, sản phẩm sẽ vẫn còn hiệu lực hoàn toàn cho đến ngày này.

Để giúp người dùng tránh sử dụng phải sản phẩm kém chất lượng do yếu tố thời gian, EXP Date được các nhà chức trách quy định bắt buộc đối với nhiều loại sản phẩm, đặc biệt là ngành hàng thực phẩm.

Vai trò của MFG và EXP Date

Các sản phẩm thuộc ngành hàng thực phẩm phải có ngày hết hạn hoặc ngày sản xuất. Những ngày này thực sự đóng một vai trò quan trọng trong việc cho khách hàng biết họ có thể tiêu thụ các sản phẩm này trong bao lâu. Bạn cũng phải biết rằng nếu bạn đang sử dụng thực phẩm quá hạn, tức vượt quá EXP Date thì nó có thể gây ra những tác động xấu đến cơ thể khỏe mạnh của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *