Rãnh rỗi hay rảnh rỗi mới đúng chính tả?

Rãnh rỗi hay rảnh rỗi mới đúng chính tả tiếng Việt?

Không ít lần cặp dấu hỏi (?) và ngã (~) khiến chúng ta cảm thấy bối rối khi sử dụng tiếng Việt. Trong số đó có cụm từ “rãnh rỗi” và “rảnh rỗi”. Cùng Từ Điển Mới tìm hiểu cách viết chính xác nhất để không bị sai chính tả trong văn nói và viết.

“Rảnh rỗi” có nghĩa là gì?

Từ “rảnh rỗi” là một từ láy nên “rảnh” có nghĩa bao hàm cả từ “rảnh rỗi”. Chúng chỉ trạng thái nhàn nhã, không có việc gì làm, có nhiều thời gian… “Rảnh rỗi” càng nhấn mạnh hơn sự nhàn hạ, dư giả thời gian.

Một số từ đồng nghĩa như: nhàn hạ, nhàn rã, thảnh thơi…

“Rãnh rỗi” nghĩa là gì?

Theo từ điển tiếng Việt, “rãnh” là một danh từ, chỉ cống rãnh, rãnh nước, thông mương rãnh… Từ “rỗi” có nghĩa là nhàn hạ như đã giải thích ở trên. Chính vì thế, khi ghép hai từ với nhau hoàn toàn không hợp lý.

“Rảnh rỗi” hay “rãnh rỗi” đúng chính tả?

Với những phân tích và giải thích nghĩa như trê, có lẽ bạn đã biết được “rảnh rỗi” hay “rãnh rỗi” đúng chính tả. Kết luận rằng: “Rảnh rỗi” là Đúng. “Rãnh rỗi” là Sai. Bởi vậy, bạn nên sử dụng từ “rảnh rỗi” cả trong văn nói và văn viết.

“Rãnh rỗi” là từ sai cho sự nhầm lẫn giữa dấu hỏi (?) và dấu ngã (~). Tình trạng này xảy ra chủ yếu ở miền Trung và miền Nam nước ta.

Hy vọng với những thông tin được chia sẻ ở bài viết này sẽ giúp bạn sử dụng đúng chuẩn từ “rảnh rỗi” trong mọi trường hợp!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *