Xuất xứ hay xuất sứ mới đúng chính tả?

Bạn có biết: “Xuất xứ” hay “xuất sứ” đúng chính tả tiếng Việt?

Việc nhầm lẫn giữa các từ đồng âm, khác nghĩa trong tiếng Việt khá phổ biến. Một trong những cặp từ dễ gây nhầm lẫn nhất không thể không kể đến cặp cụm từ “xuất xứ” và “xuất sứ”. Bạn có biết “xuất xứ” hay “xuất sứ” đúng chính tả? Nếu chưa có được câu trả lời, đừng bỏ qua bài viết dưới đây.

Tìm hiểu nghĩa của từ “xuất xứ”

Nghĩa “xuất xứ” được chỉ ra trong từ điển tiếng Việt được dùng để chỉ nguồn gốc của một văn bản hoặc một tài liệu được trích dẫn ra. Chẳng hạn như xuất xứ của một bài thơ. Ngoài ra, “xuất xứ” cũng được dùng để chỉ nguồn gốc hình thành của sản phẩm. Ví dụ: Chiếc bình gồm này có xuất xứ ở Trung Quốc….

Tìm hiểu nghĩa của từ “xuất sứ”

“Xuất” có nghĩa là điểm bắt đầu. “Sứ” là một chất liệu được tạo ra từ đất nung. Khi ghép hai từ đơn này lại với nhau, chúng ta có thể thấy nghĩa của chúng hoàn toàn không hợp lý.

“Xuất xứ” hay “xuất sứ” đúng chính tả?

Với những phân tích chi tiết về nghĩa ở trên, chúng ta cũng có thể biết được đâu là từ được sử dụng đúng chính tả. “Xuất xứ” là từ đúng và có trong từ điển tiếng Việt, trong khi đó “xuất sứ” là cách viết sai chính tả.

Chúng được hình thành do sự nhầm lẫn và không phân biệt được âm “s” và “x” của người sử dụng. Từ “xuất sứ” cũng không hề có trong từ điển tiếng Việt. Từ bạn nên sử dụng trong mọi trường hợp chính là “xuất xứ”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *