AFS là gì? Ý nghĩa của từ afs

“AFS” có thể có nhiều ý nghĩa khác nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh sử dụng. Dưới đây là một số ý nghĩa phổ biến của “AFS”:

  1. AFS có thể là viết tắt của “Automated Financial System” (Hệ thống Tài chính Tự động), một hệ thống tự động được sử dụng trong việc quản lý và xử lý các giao dịch tài chính và kế toán.
  2. AFS có thể là viết tắt của “American Field Service”, một tổ chức phi chính phủ có nhiệm vụ tổ chức và vận hành các chương trình trao đổi sinh viên quốc tế.
  3. AFS cũng có thể là viết tắt của “Adaptive Front Lighting System” (Hệ thống Chiếu sáng Phía trước Điều chỉnh), một công nghệ trong ngành ô tô cho phép đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu sáng để tăng hiệu quả khi lái xe trong điều kiện đường phức tạp.

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng từ viết tắt “AFS” trong các câu:

  • Our company recently implemented an AFS to streamline our financial processes. (Công ty chúng tôi vừa triển khai một hệ thống AFS để tối ưu hóa quy trình tài chính.)
  • AFS played a significant role in facilitating international student exchanges. (AFS đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy trao đổi sinh viên quốc tế.)
  • The AFS in my car adjusts the headlights based on road conditions, providing better visibility. (Hệ thống AFS trong chiếc xe của tôi điều chỉnh đèn pha dựa trên điều kiện đường, mang lại khả năng nhìn rõ hơn.)
▶ Xem thêm bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *