AMM là gì? Ý nghĩa của từ amm

“AMM” có thể có nhiều ý nghĩa khác nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh sử dụng. Dưới đây là một số ý nghĩa phổ biến của “AMM”:

  1. AMM có thể là viết tắt của “Aircraft Maintenance Manual” (Sổ tay bảo dưỡng máy bay), đó là một tài liệu hướng dẫn chi tiết về các quy trình và thủ tục bảo dưỡng máy bay.
  2. AMM cũng có thể là viết tắt của “Asset Management Module” (Mô-đun Quản lý Tài sản), đó là một phần mềm hoặc hệ thống giúp quản lý, theo dõi và tối ưu hóa tài sản của một tổ chức hay công ty.
  3. AMM cũng có thể là viết tắt của “Academy of Music and Movement” (Học viện Âm nhạc và Vũ đạo), một tổ chức hoặc trường học chuyên về giảng dạy âm nhạc và vũ đạo.

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng từ viết tắt “AMM” trong các câu:

  • The AMM provides step-by-step instructions for maintaining and repairing aircraft systems. (Sổ tay bảo dưỡng máy bay cung cấp hướng dẫn từng bước cho việc bảo dưỡng và sửa chữa các hệ thống máy bay.)
  • Our company implemented an AMM system to effectively manage and track our assets. (Công ty chúng tôi triển khai một hệ thống AMM để quản lý và theo dõi tài sản một cách hiệu quả.)
  • The Academy of Music and Movement (AMM) offers a wide range of music and dance classes for students of all ages. (Học viện Âm nhạc và Vũ đạo (AMM) cung cấp một loạt các lớp học âm nhạc và vũ đạo cho học viên ở mọi độ tuổi.)
▶ Xem thêm bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *