ARVO là gì? Ý nghĩa của từ arvo

ARVO là gì? Ý nghĩa của từ lóng arvo được sử dụng trong tiếng Anh?

Trong tiếng Anh, “ARVO” là viết tắt của “Afternoon” (Buổi chiều) hoặc “Association for Research in Vision and Ophthalmology” (Hội nghiên cứu về thị lực và khoa mắt).

Tuy nhiên, ARVO với ý nghĩa là Afternoon mới được sử dụng phổ biến.

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng từ viết tắt “ARVO” trong các câu:

  • Let’s meet for coffee ARVO. (Hãy gặp nhau uống cà phê vào buổi chiều.)
  • The ARVO conference is a leading event for vision and ophthalmology researchers. (Hội nghị ARVO là một sự kiện hàng đầu dành cho nhà nghiên cứu về thị lực và khoa mắt.)
▶ Xem thêm bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *