Category Archives: Chính tả

Xuất sắc hay suất sắc mới đúng chính tả?

Xuất sắc hay suất sắc? Từ nào mới đúng chính tả tiếng Việt? Cụm từ thường xuyên được nhắc đến nhưng đôi khi lại khiến chúng ta cảm thấy bối rối. Cùng Từ Điển Mới tìm hiểu cách viết đúng chính tả để giữ gìn sự trong sáng cho tiếng Việt. “Xuất sắc” được hiểu như thế nào? Theo […]

Xuất xứ hay xuất sứ mới đúng chính tả?

Bạn có biết: “Xuất xứ” hay “xuất sứ” đúng chính tả tiếng Việt? Việc nhầm lẫn giữa các từ đồng âm, khác nghĩa trong tiếng Việt khá phổ biến. Một trong những cặp từ dễ gây nhầm lẫn nhất không thể không kể đến cặp cụm từ “xuất xứ” và “xuất sứ”. Bạn có biết […]

Lẻ phải hay lẽ phải mới đúng chính tả?

Lẻ phải hay lẽ phải mới đúng chính tả tiếng Việt? Dấu hỏi (?) và dấu ngã (~) là cặp dấu khá dễ gây nhầm lẫn trong tiếng Việt. Trong số những từ thường bị viết sai chính tả không thể không nhắc đến “lẽ phải” và “lẻ phải”. Tưởng chừng phân biệt chúng một […]

Buồn bả hay buồn bã mới đúng chính tả?

“Buồn bả” hay “buồn bã” mới đúng chính tả tiếng Việt? Tiếng Việt vô cùng phong phú và đa dạng. Trong đó có rất nhiều những cặp từ đồng âm khác nghĩa. Không chỉ có vậy, chúng ta còn có những cặp dấu có phát âm gần giống nhau. Điển hình là cặp dấu hỏi […]

Rãnh rỗi hay rảnh rỗi mới đúng chính tả?

Rãnh rỗi hay rảnh rỗi mới đúng chính tả tiếng Việt? Không ít lần cặp dấu hỏi (?) và ngã (~) khiến chúng ta cảm thấy bối rối khi sử dụng tiếng Việt. Trong số đó có cụm từ “rãnh rỗi” và “rảnh rỗi”. Cùng Từ Điển Mới tìm hiểu cách viết chính xác nhất […]

Chín chắn hay chính chắn mới đúng chính tả?

Chín chắn” hay “chính chắn” mới đúng chính tả tiếng Việt? Tình trạng sai chính tả diễn ra khá phổ biến. Nguyên nhân chính bởi tiếng Việt của chúng ta rất phong phú và đa dạng. Hơn thế, chúng còn có rất nhiều những âm, vẫn có phát âm gần giống nhau. Một trong những […]

Sung sức hay xung sức mới đúng chính tả?

Sung sức hay xung sức?

Sung sức hay xung sức mới đúng chính tả tiếng Việt? Sử dụng chính tả đúng không chỉ giúp gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt mà còn thể hiện đức tính cẩn trọng trông công việc và thành ý trong văn bản giao tiếp. Bài viết này sẽ giúp bạn phân biệt sung […]

Trải nghiệm hay trãi nghiệm mới đúng chính tả?

Trải nghiệm hay trãi nghiệm?

Trải nghiệm hay trãi nghiệm mới đúng chính tả tiếng Việt? Lỗi chính tả xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó cặp dấu hỏi (?) và ngã (~) là một trong những nguyên nhân gây hiểu nhầm nhiều nhất. Bởi cách phát âm khá giống nhau, đặc biệt ở những khu vực phía nam. […]

Sáng lạn hay xán lạn mới đúng chính tả?

Sáng lạng hay xán lạn?

Sáng lạn hay xán lạn mới đúng chính tả tiếng Việt? Tiếng Việt có cả kho tàng từ ngữ vô cùng phong phú và đa dạng. Vì thế, sự nhầm lẫn giữa các cặp cụm từ có phát âm gần giống nhau cũng là điều dễ hiểu. Một trong những cụm từ dễ gây nhầm […]