Nghĩa là gì

Nghĩa là gì? Danh mục từ điển cụm từ, khái niệm được sử dụng phổ biến. Giải thích chi tiết về ý nghĩa và hoàn cảnh sử dụng của cụm từ.