Tập trung hay tập chung mới đúng chỉnh tả?

Tập trung hay tập chung mới đúng chính tả tiếng Việt?

Đây là cụm từ phổ biến nhưng không ít người vẫn thường xuyên mắc lỗi chính tả. Hôm nay Từ Điển Mới sẽ giúp bạn xác định cách viết đúng của cụm từ này.

Khi chúng ta cố gắng đối phó với lượng thông tin ngày càng tăng trên thế giới và nhu cầu ngày càng cao về thời gian của chúng ta, thì việc tập trung ngày càng trở nên khó khăn. Kết quả là, có vẻ như chúng ta ngày càng nghe thấy từ “tập trung”, hoặc những từ tương tự như tập trung tâm trí, kiểm soát tâm trí và chánh niệm. Nhưng chúng ta thường nghe từ tập trung, nó thực sự là gì?

Tập trung là gì?

Tập trung là khả năng hướng sự chú ý của một người theo ý muốn của người đó. Nó có nghĩa là kiểm soát sự chú ý, là khả năng tập trung tâm trí vào một chủ đề, đối tượng hoặc suy nghĩ, đồng thời loại trừ khỏi tâm trí mọi thứ khác không liên quan như suy nghĩ, ý tưởng, cảm giác, …

Tập trung là một trạng thái, trong đó toàn bộ sự chú ý của một người vào một thứ duy nhất và không để ý đến mọi thứ khác. Trong lúc tập trung, tâm trí chú ý vào đối tượng của sự tập trung, và chỉ một ý nghĩ chiếm hết tâm trí. Toàn bộ năng lượng của tâm trí trở nên tập trung vào một ý nghĩ này.

Tập trung hay tập chung mới đúng chính tả?

Trong từ điển tiếng Việt, tập trung là một động từ và tính từ.

Điều đó có nghĩa là, tập chung là một từ sai chính tả.

Ví dụ sử dụng tập trung

Cuộc phẫu thuật này rất khó, đỏi hỏi bác sĩ phải tập trung hết mức trong quá trình thực hiện.

Công việc của cô ấy đòi hỏi sự tập trung cao độ.

Những đứa trẻ hiếu động thường thiếu sự tập trung trong học tập.

Một tiếng ồn nhỏ cũng có thể khiến tôi mất tập trung!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *