Xéo sắc hay xéo xắt mới đúng chính tả?

Xéo sắc hay xéo xắt

Xéo sắc hay xéo xắt mới đúng chính tả? Mặc dù cụm từ này được sử dụng khá phổ biến nhưng thực tế có rất ít thông tin để người dùng tra cứu và tham khảo.

Ý nghĩa của từ xéo xắt

Xéo xắt là tính từ trong tiếng Việt, dùng để chỉ những lời nói khiến người khác khó chịu, trong câu từ có nhiều ẩn ý thâm sâu, mang tính công kích với người nghe. Xéo sắc cũng có thể dùng để chỉ người có tích cách chua ngoa, cay nghiệt với người khác.

Xéo sắc hay xéo xắt mới đúng chính tả?

Xéo xắt mới là đúng chính tả, ngược lại, xéo sắc là cách viết sai chính tả.

Để đơn giản hơn và rõ ràng hơn, chúng ta có thể phân tích riêng biệt 2 từ. Trong đó từ “xéo” dùng để ám chỉ cách nói có ẩn ý, thâm sâu, và từ “sắc” có thể hiểu là sắc bén. Nhưng Khi kết hợp 2 từ này lại, thì không có trong từ điển tiếng Việt. Từ đúng vẫn là xéo xắt, cụm từ dùng để chỉ cách nói có ẩn ý và gây ảnh hưởng tiêu cực đến người khác.

Mặc dù vậy hiện nay từ xéo sắc lại được sử dụng khá nhiều, gây lầm tưởng rằng đây mới là cách viết đúng.

Xéo sắc hay xéo xắt
Xéo sắc hay xéo xắt

Ví dụ về cách dùng từ xéo xắt

Con bé đó thật xéo xắt!

Trong lúc nóng giận, cô ấy gần như mất tự chủ và đã dùng những lời nói thật xéo xắt làm tổn thương anh ấy.

▶ Xem thêm bài viết:

2 thoughts on “Xéo sắc hay xéo xắt mới đúng chính tả?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *