ASAP là gì? Ý nghĩa của từ viết tắt tiếng Anh

ASAP nghĩa là gì?

ASAP là cách viết tắt của cụm từ tiếng Anh “As Soon As Possible” có nghĩa là “Càng sớm càng tốt” trong tiếng Việt. Nó được sử dụng rộng rãi với ý nghĩa “Càng sớm càng tốt.” Việc sử dụng ASAP thường ngụ ý một cảm giác cấp bách.

ASAP được cho là có nguồn gốc từ quân đội Hoa Kỳ vào thế kỷ 20. Nó hiện được sử dụng rất phổ biến trong lời nói hàng ngày, cả mặt đối mặt và trong giao tiếp dựa trên thử nghiệm.

Do sử dụng quá mức, ASAP hiện được coi là lỗi thời và cần hạn chế trong một số hoàn cảnh cụ thể. Điển hình là nên tránh sử dụng nó trong giao tiếp kinh doanh, hay những cuộc hội thảo mang tính nghiêm túc.

Ngoài ra, ASAP có cùng nghĩa với ASAIC (“As Soon As I Can“) , nhưng được sử dụng rộng rãi hơn nhiều.

“Càng sớm càng tốt” là định nghĩa phổ biến nhất cho ASAP, được sử dụng phổ biến trên các trang mạng xã hội hiện nay như Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram và TikTok.

ASAP là gì?
ASAP là gì?

Ví dụ về ASAP trong câu

Dưới đây là các ví dụ về ASAP được sử dụng trong các cuộc hội thoại:

Trong tiếng Việt:

  • ASAP, tôi cần xem tập tài liệu đó!

Trong tiếng Anh:

  • Can you lend me 10$? I will pay you back ASAP.
  • Of course. I’ll get it to you ASAP.

Một cái nhìn về học thuật ASAP

Đối với “ngay bây giờ” và “CÀNG SỚM CÀNG TỐT”, không có yêu cầu về các mốc thời gian cụ thể nào, mang tính chất gấp gáp, cấp thiết.

ASAP là trạng từ chỉ thời gian. Trạng từ chỉ thời gian cho biết khi nào điều gì đó xảy ra hoặc mức độ thường xuyên.Chúng ta đã nói gì trước khi nhắn tin và truyền thông xã hội?

Trước kỷ nguyên kỹ thuật số, chúng ta sẽ chỉ nói điều gì đó như “Càng sớm càng tốt” thay vì sử dụng kiểu viết tắt ASAP.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *