LTR có nghĩa là gì và ví dụ về cách sử dụng

LTR có nghĩa là gì? Tìm hiểu định nghĩa, cách thức và thời điểm sử dụng từ lóng trên internet này để bắt kịp xu hướng ngôn từ của giới trẻ hiện nay.

LTR có nghĩa là gì?

Có một vài ý nghĩa cho thuật ngữ tiếng lóng LTR này. Đầu tiên, ltr là viết tắt của “long term relationship” – có nghãi là “Mối quan hệ lâu dài”, dùng trong các mối quan hệ, hẹn hò. Điều này mô tả tình trạng mối quan hệ của họ và thường được thấy trên danh sách phân loại cho những người đang tìm kiếm đối tác hẹn hò.

Một ý nghĩa khác của LTR là “Live To Rage” – có nghãi là “Sống để thịnh nộ“. Cách sử dụng này ít phổ biến và phù hợp với một bộ phận thích ‘nổi loạn’.

LTR là gì?
LTR là gì?

Nguồn gốc của chữ viết tắt LTR

Như với hầu hết các thuật ngữ tiếng lóng khác, LTR trở nên phổ biến với sự ra đời của phương tiện truyền thông xã hội. Twitter, Instagram và FaceBook đều là những trường hợp mọi người sử dụng cách nói viết tắt của ‘ltr’ (Sống để thịnh nộ) và ‘Mối quan hệ lâu dài’. Cách viết này thường được tìm thấy trên các nền tảng tìm kiếm mối quan hệ, hẹn hò nhưu Tinder, Badoo, …

Ví dụ về hội thoại sử dụng LTR

Từ viết tắt này được sử dụng theo nhiều cách khác nhau khi có nghĩa là ‘Mối quan hệ lâu dài’.

Cô ấy đang tìm kiếm một LTR.

Trong mối quan hệ chân thành, người ta đều muốn một LTR thực sự.

Mình đang tìm LTR, bạn có đồng ý với điều đó?

Bạn sẽ tìm thấy ‘ltr’ được sử dụng như thế nào khi có nghĩa là ‘Sống để thịnh nộ’.

Buổi tiệc tối hôm qua thế nào anh bạn?

Wao, LTR!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *